Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

ARCHITECHT, kullanıcı memnuniyeti ve güvenliği odaklı hizmet anlayışı ile işbu internet sitesinde vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

Web sitemizin kullanıcılarına ait bilgiler, kullanıcının bilgi ve onayı olmaksızın, ilgili mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçimde bu bilgilere erişme yetkisi olan kurumlar ve yetkililer hariç olmak üzere, hiçbir şekil ve surette üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
Kullanıcının kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla ARCHITECHT, sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutarak gerekli önlemler almıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda tarafımıza danışmakta tereddüt etmeyiniz.
ARCHITECHT, destek hizmeti aldığı kuruluşların, gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlamaktadır.
Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, ARCHITECHT, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsa dahi, sorumlu olmaz.
İnternet sitesinde yer alan ve üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları ARCHITECHT’e aittir.
Burada yer verilen taahhütler bu internet sitesinde paylaşılan bilgiler için geçerli olup bu sitede linki verilen internet sitelerinde ve diğer internet sitelerinde ziyaret edilen internet sitelerinin gizlilik ilkeleri, etik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup bu sitelerde uğranabilecek maddi/manevi kayıplardan ARCHITECHT sorumlu değildir.
Gerek bu internet sitesinden bağlantılar verilen sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri ARCHITECHT tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.
Kullanıcının, internet sitesine girmesi veya internet sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi kullanması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, ARCHITECHT gerek bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, gerekse de internet sitesinde yer alan her türlü ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, içerik, görüş ve bilgileri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.