Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

AIRAPI

Açık Bankacılık

Açık Bankacılık (Open Banking), temel bankacılık hizmetlerine ait API’lerin, üçüncü parti hizmet sağlayıcılar (TPP) ile güvenlik önlemleri çerçevesinde paylaşıldığı şeffaf ve güvenilir bir hizmet modelidir. Bu iş modeli ile, müşterilerin rıza vermesi koşulu gözetilerek, finansal bazı bilgilerin paylaşılması ve çok yönlü bankacılık hizmetleri sunulması sağlanmıştır. Açık bankacılığın ilerlemesindeki en büyük iki etken inovasyon ve regülasyondur.
Açık bankacılık iki temel hizmet üzerine kurulur: “hesap bilgi servisleri”(AIS) ve “”ödeme başlatma servisleri””(PIS). AIS servisi ile fintech’ler müşterinin farklı banka hesaplarına ulaşabilir ve örnek olarak tüm müşteri hesaplarını tek ekranda, farklı bir ara yüzle müşterilerine sunabilir. PIS servisi ile de, bir banka müşterisinin online alışverişi sırasında banka ve satıcı arasındaki ödeme yönetilebilir ve örnek olarak müşterinin hesabından doğrudan ödeme uygulamaları geliştirilebilir. Tüm bu hizmetlerin gerçekleşmesi için bankaların API’leri aracılığıyla hizmet sağlayıcılar müşterinin rızasını almak ve onayını yönetmek durumundadırlar.
Açık bankacılık ekosisteminde bankalar API’lar aracılığıyla çeşitli servislerini dış dünyaya açarken fintech’ler de bu servisler aracılığıyla yenilikçi finansal uygulamalar geliştirmeye odaklanmıştır. Bu ekosistemdeki bir diğer rolü de düzenleyici kuruluşlar üztlenmişler ve açık bankacılık servislerinin güvenli, korumalı ve yönetilebilir olmasını sağlayan standartlar geliştirmişlerdir. Bu düzenlemelerin başında İngiltere merkezli Payment Service Directive (PSD) ve Almanya merkezli Berlin Group Standards gelmektedir. PSD2 (Payment Service Directive), 13 Ocak 2018 yılı itibariyle İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde tasarlanan, kurumlar ve üçüncü parti servis sağlayıcılar arasındaki yöntem ve akışı belirleyen ödeme hizmetleri direktifinin 2.sidir. Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 (PSD2- Payment Services Directive 2) olarak sunulan bu yeni yönerge Açık bankacılığın temellerini oluşturmuş ve üçüncü parti kurumların kullanıcların finans verilerine ulaşıp, müşteri deneyimini arttırmasını sağlayacak yeni bir hizmet modelinin oluşmasını sağlamıştır. Bu anlamda Açık Bankacılık bu hizmet modeli iken, PSD2 da bu hizmet modeline uyabilmek için gerekli direktifler bütünüdür ve ikisi birbirinden ayrılmaz bir bütündür.
Architecht, Bankacılık yazılımı konusundaki engin bilgi birikimi ve tecrübesini kullanarak, Airapi ürününü Açık Bankacılık Altyapısı için gerekli tüm ihtiyaçları gözeterek geliştirmiştir. Airapi, API olgunluk düzeyinizi arttıracak, Açık Bankacılıktan Servis Bankacılığına geçişinizi kolaylaştıracak gelişmiş bir özelllik seti ve çeşitli avantajlar sunar.
Airapi’nin müşteri doğrulama ve yetkilendirme süreçleriniz için geliştirdiği çözümler ile fintech şirketleri ve üçüncü parti uygulamalar ile uyumlu çalışarak yeni ortaklıklar kurabilirsiniz. Müşterinin rıza yönetimini standartlarla uyumlu bir şekilde yönetebilirsiniz. Servis Modeli Bankacılık (“Banking as a Service-BaaS”) ile de arayüz geliştiriciler, servis bankalarının sistemleriyle açık bankacılık platformları aracılığıyla bağlantı kurabilir ve müşterileri adına bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilirler. Böylece bankaların finansal kapsayıcılığı artar ve Fintech’ler de bankacılık hizmeti verebilirler.
AIRAPI

API Yönetimi

API, Application Programming Interface yani Uygulama Programlama Arayüzü demektir. Bu arayüz, uygulamanın işlevlerine dışarıdan veya uzaktan erişilip, kullanılmasını sağlar. Örneğin, WordPress altyapısını kullanan bir bloga sahipiz ve WordPress API’yi çağırarak, blogumuzda yeni bir yazı yayınlayabilir veya bir yazıya yorum yapabiliriz. API'ler basitçe 'Request-Response' yani 'İstek-Cevap' mantığında çalışır. Yani dışarıdaki bir uygulamadan, API'nizin çalıştığı sunucuya, bir şeyin yapılması yönünde bir istek gönderilir. Bu isteğin karşılığında yapılan işleme uygun olarak bir response döner ve böylelikle sunucunun üzerindeki uygulamaya farklı platformlardan ulaşılmasına olanak sağlar.
REST, istemci-sunucu arasındaki haberleşmeyi sağlayan, HTTP protokolü üzerinden haberleşen bir mimaridir. İstemci ve sunucu arasında XML ve JSON verilerini taşıyarak uygulamanın haberleşmesini sağlar. REST mimarisini kullanan servislere ise RESTful servis (RESTful API) denir. REST, Temsili Durum Aktarımı anlamına gelen Representational State Transfer ifadesinin kısaltmasıdır. REST, sunucu verilerine erişim için GET, PUT, DELETE gibi belirli işlevler kullanır. REST API'sinin ana özelliği durumsuz olmasıdır. Durumsuz olması, sunucuların istekler arasında istemci verilerini kaydetmemesi anlamına gelir. Dolayısıyla REST ile yazılmış bir servisle çalışmak için ihtiyacınız olan tek şey URL'dir. Bu nedenle, günümüzde kullanılan en popüler ve esnek API'lerdir. Amazon, Google, Facebook, LinkedIn ve Twitter gibi çeşitli web siteleri REST tabanlı API’leri kullanır.
Uçtan uca API yönetimi, API’lerin oluşturulmasını, dağıtımını, güvenliğini ve optimizasyonunu, kısacası, tedarik aşamasından başlayarak API’nin tüm yaşam döngüsünü başarıyla yönetmek için gerekir. Böylelikle API’ler sistemsel bir biçimde uzun veya kısa vadeli ihtiyaçlara yanıt verebilir.

API’larınızı dışarıya açarken API’lerinizin, uygulama geliştiriciler ve diğer API tüketicileri tarafından keşfedilmesi ve kullanılması önemlidir. API Yönetimi sayesinde, sistemdeki API’lerin yaşam döngülerini herkes takip edebilir.

Uçtan uca API yönetimi, tüm bu aşamalar için API işlevselliğinden ödün vermeden güvenlik, ölçeklenebilirlik ve yönetilebilirlik sağlamak içindir.
API yaşam döngüsü yönetimi, öncelikle API oluşturma, canlıya alma ve gerektiğinde kullanımdan kaldırma sürecinin bütünsel bir görünümünden sorumludur. Uygulama geliştiriciler için gerekli API’leri sağlamak; API’ler tasarlamak, oluşturmak, yayınlamak ve tüm bu süreçleri farklı uygulamalar için gerekirse yinelemek gibi sürekli bir döngü halinde ilerler. API yönetim araçları, tüm API yaşam döngüsü yönetiminden sorumludur.
Bileşenler, API yönetim sisteminin amaçlanan görevleri yerine getirmesine yardımcı olmada önemli bir role sahiptir. API yönetim araçlarının ortak bileşenleri şu şekildedir: API ağ geçidi, Geliştirici portalı, Yönetim Portalı ve Raporlama Modülleri. API ağ geçidi, API trafiğini yönetmekten sorumludur ve API performansının etkilenmemesini sağlamak için kritik bir bileşendir. API geliştirici ve yönetim portalleri, API hazırlama, belgelere erişim, yetkilendirme, test etme, dağıtım ve canlıya alma süreçleri için kullanılan temel bir bilgi paylaşım portalidir.
Architecht, Airapi ürünü ile kurumunuzda kullanılan tüm API'ların yaşam döngüsü üzerinde tam kontrole sahip olmanızı sağlar.
API'ları yinelemeli bir şekilde oluşturmak için gereken süreyi etkili bir şekilde azaltır. Operasyonel politikalara, güvenlik uyumluluğuna ve kodlama standartlarına uygun olarak mevcut API'ların yeniden kullanılabilirliğini sağlar.
yeni API'lara ve SaaS tabanlı platformlara erişim avantajı sağlar. Mevcut arka uç hizmetlerinizi tek bir API'de birleştirebilirsiniz.
API'ların sürümlendirilmesi ile farklı istemciler veya iş ihtiyaçları için aynı API'ın ayrı sürümlerini oluşturabilirsiniz.
API yönetimi size kullanım ölçümleri, veri analizi ve coğrafi kullanım istatistikleri sağlar. Bu içgörüler ile başarılı dijital dönüşüm sonuçları için veriye dayalı kararlar alabilirsiniz.
Airapi, API'larınıza kesintisiz erişim sağlar ve kullanıcıların karşılaşabileceği sorunlarla proaktif olarak ilgilenir.

Yeni Nesil Açık Bankacılık ve API Yönetim Platformunuz

API'lerinizi dışarıya açmak için ihtiyacınız olan altyapıyı ve aklınıza
takılan tüm soruları konuşmak ister misiniz?